Zonguldak ın Açılış Sayfası, Son Dakika Haberleri ve Güncel Haber

BEÜ Yayınevi Zonguldakta Mesleki ve Teknik Eğitim kitabını yayınladı

REKTÖR ÖZER: “ÜNİVERSİTE OLARAK ZONGULDAK İLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPTIK VE KİTAP YAYINLADIK”

BEÜ Yayınevi Zonguldakta Mesleki ve Teknik Eğitim kitabını yayınladı
26 Eylül 2016 - 14:28 'de eklendi ve 47 kez görüntülendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevi “Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992)” kitabını 14. Yayını olarak yayınladı.

Zonguldak’ta yu¨ru¨tu¨len mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin serüvenine ışık tutmak amacıyla hazırlanan kitap dört bölümden oluşuyor. Zonguldak’ın tarihçesinden ve 1937 yılında kurulan Maden Tatbikat Mektebi’nden itibaren Teknik okulların tarihi serüvenlerinin anlatıldığı kitapta geçmiş yıllara ait belge ve dokümanlara da yer verildi. Zonguldak’taki teknik eğitime ışık tutacak olan kitap Kamuran Karabalık tarafından hazırlandı.

Zonguldak’ın tarihi, ku¨ltu¨ru¨, dili, edebiyatı ve sosyal yönleri ile tanınmaya ve tanıtılmaya ihtiyaç duyan bir merkez durumunda olduğunu söyleyen Kamuran Karabulak, “Cumhuriyetimizle yaşıt bu kentin u¨lkemizin mesleki eğitim macerası içerisindeki mu¨mtaz yerini tanıtmaya çalıştığımız Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992) ismini taşıyan çalışmamızın bu du¨şu¨nceden hareketle ortaya çıktığını ifade etmek gerekmektedir. Zonguldak, II. Mahmut döneminde kömu¨ru¨n bu havalide bulunması ve Sultan Abdu¨lmecid döneminde çıkarılmaya başlaması ile gelişmeye başlamıştır. Kömu¨r madeni kentin sadece gelişmesini sağlamamış Tu¨rkiye’de bazı ilklerin gerçekleşmesinde de ön ayak olmuştur. Bu gelişmelerden en önemlisi hiç şu¨phesiz Yu¨ksek Maden Mu¨hendis Mektebi’nin kurulmasıdır. 1924 yılında eğitim hayatına başlayan bu kurum, 1992 yılına kadar farklı isimlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini yu¨ru¨tmeyi başarmıştır. Yu¨ksek Lisans tezi olarak hazırladığım Zonguldak’ta Yu¨kseköğretim (1924-1992) isimli çalışma bu eserin ana omurgasını teşkil etmektedir. Editörlerimizin ve Danışma Kurulumuzun katkılarıyla zenginleşen ve Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992) başlığıyla yayıma hazırladığımız çalışmanın Zonguldak ve u¨lkemizde mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak araştırmalara ışık tutması en bu¨yu¨k dileğimizdir. Bu çalışmanın hazırlanması için bizleri teşvik eden, çalışma boyunca bu¨yu¨k desteklerini gördu¨ğu¨mu¨z Rektöru¨müz Prof. Dr. Mahmut Özer’e desteklerinden dolayı özel teşekkürümü sunuyorum” dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak ili ile ilgili çalışmalarının ana fikrini ve teşvik edici yönu¨nu¨ teşkil eden “ahdevefa” duygusunun böylesi bir eserle neticelenmesini kent ve u¨niversite için çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi: “Üniversiteler, u¨rettikleri bilimsel bilgi dolayısıyla evrensellik iddiası sahibidirler. Yeteneği ve birikimi ölçu¨su¨nde herkes bilim yapabilir ya da bilimsel eğitim alabilir. Üniversite tarihlerini önemli kılan husus, u¨niversitelerin başarısında veya başarısızlığında etkili olan faktörleri görmemize izin vermesidir. “Hırçın” Karadeniz sahilinde ve zor bir coğrafyada yer alan Zonguldak’ın “karaelmas”ı kömu¨r, kömu¨re dayalı madencilik ve rızkı için Anadolu’nun her köşesinden gelen mu¨tevazı insanlar ve acıları anlaşılmadan, Zonguldak’ta genel anlamda yu¨kseköğretimin özelde ise mesleki ve teknik eğitimin seyri anlaşılamaz. Dahası, 1924’te savaştan henu¨z çıkmış bir milletin tamamen milli kaynaklarla açtığı “Yu¨ksek Maden Mu¨hendis Mektebi”nden başlayarak çeşitli kesintilerle birlikte yaklaşık 70 yıllık mesleki ve teknik eğitim tarihine dikkat kesilmeden bugu¨nu¨ yorumlayabilmek mu¨mku¨n değildir. Bugu¨n artık du¨nyanın dört bir tarafından öğrenci barındıran, mu¨hendislik, tıp, eğitim ve sanat gibi alanlarda Tu¨rkiye’de hatırı sayılır bir u¨niversitenin nasıl ortaya çıktığının anlaşılması, Zonguldak’ta yu¨kseköğretimin temeli olarak değerlendirebileceğimiz bu tarihsel su¨reci anlamakla mu¨mku¨n olabilecektir. Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992) isimli eser, hem bu gelişmede rol oynayan insanlara vefa açısından bir gereklilik hem de zor şartlara rağmen doğru ve pozitif adımlarla gelişmenin sağlanabileceğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.”

Rektör Özer: “Üniversite olarak Zonguldak ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırma yaptık ve kitap yayınladık”

Üniversite olarak Zonguldak ile ilgili pek çok bilimsel ve akademik çalışma yaptıklarını ifade eden Rektör Özer: “Üniversitemiz tarafından son dönemde pek çok değişik açılardan ve disiplinlerden, farklı bir kesitine projeksiyon tuttuğumuz Zonguldak’ı, u¨lkemizin mesleki ve teknik eğitim tarihi içerisindeki yeriyle ele alan, böylelikle şehrin geçmişine ve kendi tarihine ışık tutan bir çalışmayı yayımlamaktan bu¨yu¨k bir mutluluk duymaktayız. Bu çalışmadan önce Zonguldak ile ilgili çok sayıda kitabı Bülent Ecevit Üniversitesi olarak yayınladık. Bunlardan bazıları şunlardır : “Zonguldak İlinde Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler”, “Zonguldak İl Merkezinde İntihar Davranışının Yaygınlığı Sosyodemografik Klinik ve Ailesel Risk Etkenleri”, “Zonguldak Kozlu’da Kömür Madenciliği İşletmecilik ve Çalışma Hayatı”, Zonguldak’taki Mülteciler: Yaşam Deneyimleri Sorunlar ve Öneriler”, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi: Üniversite’nin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı”, “Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi”, “Osmanlıdan Günümüze Belgelerle Zonguldak”. Önümüzdeki aylarda Zonguldak’ta Basın Tarihini ve Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayelerini yayınlamayı planlıyoruz. Çalışmalar son aşamasına gelmek üzere. Yine Devrek’teki aşçılık programı öğretim elemanlarımız Zonguldak ve yöresine ait yemeklerin tanıtıldığı bir derleme kitap hazırlamaya başladılar. Zonguldak’ı konu edinen çalışmaların, u¨niversitemiz yayınevi tarafından yayımlanarak şehir-u¨niversite iş birliğine dair eserler vu¨cuda getirmesi tarifsiz bir kıvanç duygusu oluşturmaktadır. Bu du¨şu¨ncelerle yazar Kamuran Karabalık’ı bu eserinden dolayı kutluyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER